با سلام 

خدمت دانش آموزان مدارس نصر نوین و امیر معزی

نرم افزاری بسیار جالب برای صرف افعال عربی خدمت شما معرفی می شود عجله کنید و اونو برای خودتون دانلود کنید