با سلام 

خدمت دانش آموزان مدارس نصر نوین و امیر معزی

نرم افزاری بسیار جالب برای صرف افعال عربی خدمت شما معرفی می شود عجله کنید و اونو برای خودتون دانلود کنید

موضوع :   عربی1 ,  عربی2 ,  عربی 3 ,  چگونه بهتر عربی بیاموزیم؟ ,